SINE AANGIFTEN RICHTLIJNEN SOCIALE MARIBEL VIA-SUBSIDIES

De sociale maribel is een  federale tewerkstellingsmaatregel die als doel heeft bijkomende arbeidsplaatsen te creëren in de non-profit sector om enerzijds de arbeidsdruk te verlichten en anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

In navolging van de sociale maribel wetgeving werden in de sector van de sociale werkplaatsen 100 VTE jobs gecreëerd. De financiering van deze tewerkstellingsplaatsen gebeurde vóór 2004 via patronale bijdrageverminderingen. Vanaf juli 2004 werden de sociale werkplaatsen uit het toepassingsgebied van de sociale maribel geschrapt en nam de Federale Overheid de financiering van de sociale maribelfuncties op zich via het uitbetalen van een bijkomende herinschakelingsuitkering op basis van een contingent van 1095 sine’s tewerkgesteld in de sociale werkplaatsen.

Het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen heeft de opdracht dit contingent op peil te houden, de bijkomende herinschakelingsuitkeringen te innen, te controleren en te beheren. Tevens verzorgt het Fonds de uitbetalingen van de sociale maribeltoelagen aan de sociale werkplaatsen.


Documenten
    Geen bestanden gevonden!

De sociale maribel is een  federale tewerkstellingsmaatregel die als doel heeft bijkomende arbeidsplaatsen te creëren in de non-profit sector om enerzijds de arbeidsdruk te verlichten en anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

In navolging van de sociale maribel wetgeving werden in de sector van de sociale werkplaatsen 100 VTE jobs gecreëerd. De financiering van deze tewerkstellingsplaatsen gebeurde vóór 2004 via patronale bijdrageverminderingen. Vanaf juli 2004 werden de sociale werkplaatsen uit het toepassingsgebied van de sociale maribel geschrapt en nam de Federale Overheid de financiering van de sociale maribelfuncties op zich via het uitbetalen van een bijkomende herinschakelingsuitkering op basis van een contingent van 1095 sine’s tewerkgesteld in de sociale werkplaatsen.

Het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen heeft de opdracht dit contingent op peil te houden, de bijkomende herinschakelingsuitkeringen te innen, te controleren en te beheren. Tevens verzorgt het Fonds de uitbetalingen van de sociale maribeltoelagen aan de sociale werkplaatsen.


Documenten