SINE AANGIFTEN RICHTLIJNEN SOCIALE MARIBEL VIA-SUBSIDIES


Vanaf 2013 wordt de uitbetaling van de middelen van het 3e en 4e Vlaams Intersectorale Akkoord (VIA) voor de social/non-profitsector voor de personeelsleden, tewerkgesteld in een sociale maribelfunctie in de sociale werkplaatsen, uitgevoerd door het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen, dit n.a.v. een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Fonds voor Bestaanszekerheid Sociale Werkplaatsen. De overeenkomst  treedt in werking met ingang van 01/01/2013 en eindigt op 31/12/2015.

Voor de periode daarna zal een nieuwe overeenkomst gesloten worden die rekening houdt met de aangepaste regelgeving i.v.m. de VIA-subsidiëring.Documenten
    Geen bestanden gevonden!


Vanaf 2013 wordt de uitbetaling van de middelen van het 3e en 4e Vlaams Intersectorale Akkoord (VIA) voor de social/non-profitsector voor de personeelsleden, tewerkgesteld in een sociale maribelfunctie in de sociale werkplaatsen, uitgevoerd door het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen, dit n.a.v. een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Fonds voor Bestaanszekerheid Sociale Werkplaatsen. De overeenkomst  treedt in werking met ingang van 01/01/2013 en eindigt op 31/12/2015.

Voor de periode daarna zal een nieuwe overeenkomst gesloten worden die rekening houdt met de aangepaste regelgeving i.v.m. de VIA-subsidiëring.Documenten