OPRICHTING
PC 327 : Met ingang van 1 januari 2002 richtte het Paritair Comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen via een CAO van 30 mei 2002 een fonds voor bestaanszekerheid op onder de benaming “Fonds voor Bestaanzekerheid voor de Sociale Werkplaatsen”. Het is een organisme met rechtspersoonlijkheid waarvan het statuut geregeld wordt door de wet van 7 januari 1958 op de fondsen voor bestaanszekerheid.

PC 327.01 : Via een nieuwe CAO van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap nam het fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen de rechten en plichten over en het actief en het passief van het fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen, opgericht bij CAO van 30 mei 2002.

DOEL
 1. Beheer van de ontvangen RSZ-bijdragen.
 2. Financiering en toekenning van sociale voordelen voor de werknemers in de sociale werkplaatsen :
  • Syndicale premie
 3. Besteding van bijdragen geïnd ten voordele van vorming en opleiding van risicogroepen.
 4. Inning van de bijkomende herinschakelingsuitkering voor de financiering van de sociale maribelfuncties.
 5. Beheer en besteding van de financiële middelen voor de sociale maribelfuncties
 6. Inning van de bijkomende herinschakelingsuitkering voor de financiering van de begeleiderfuncties i.k.v. de deeltijds leren/deeltijds werken projecten.
 7. Beheer en besteding van de financiële middelen voor de begeleiderfuncties i.k.v. deeltijds leren/deeltijds werken projecten.
 8. Terugbetaling aan de werkgever van de aanvullende financiële bijdrage bij economische werkloosheid, weerverlet en technische stoornis.
 9. Berekening en uitbetaling van de VIA 3 en VIA 4 middelen als subsidie voor de eindejaarspremies van werknemers tewerkgesteld in een sociale maribelfunctie of deeltijds lerenfunctie.
 10. Berekening en uitbetaling van de VIA 5 en VIA 6 middelen aan de werkgevers als vergoeding voor de bijkomende kosten die in het kader van die akkoorden gemaakt worden.

Documenten
  Geen bestanden gevonden!

OPRICHTING
PC 327 : Met ingang van 1 januari 2002 richtte het Paritair Comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen via een CAO van 30 mei 2002 een fonds voor bestaanszekerheid op onder de benaming “Fonds voor Bestaanzekerheid voor de Sociale Werkplaatsen”. Het is een organisme met rechtspersoonlijkheid waarvan het statuut geregeld wordt door de wet van 7 januari 1958 op de fondsen voor bestaanszekerheid.

PC 327.01 : Via een nieuwe CAO van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap nam het fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen de rechten en plichten over en het actief en het passief van het fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen, opgericht bij CAO van 30 mei 2002.

DOEL
 1. Beheer van de ontvangen RSZ-bijdragen.
 2. Financiering en toekenning van sociale voordelen voor de werknemers in de sociale werkplaatsen :
  • Syndicale premie
 3. Besteding van bijdragen geïnd ten voordele van vorming en opleiding van risicogroepen.
 4. Inning van de bijkomende herinschakelingsuitkering voor de financiering van de sociale maribelfuncties.
 5. Beheer en besteding van de financiële middelen voor de sociale maribelfuncties
 6. Inning van de bijkomende herinschakelingsuitkering voor de financiering van de begeleiderfuncties i.k.v. de deeltijds leren/deeltijds werken projecten.
 7. Beheer en besteding van de financiële middelen voor de begeleiderfuncties i.k.v. deeltijds leren/deeltijds werken projecten.
 8. Terugbetaling aan de werkgever van de aanvullende financiële bijdrage bij economische werkloosheid, weerverlet en technische stoornis.
 9. Berekening en uitbetaling van de VIA 3 en VIA 4 middelen als subsidie voor de eindejaarspremies van werknemers tewerkgesteld in een sociale maribelfunctie of deeltijds lerenfunctie.
 10. Berekening en uitbetaling van de VIA 5 en VIA 6 middelen aan de werkgevers als vergoeding voor de bijkomende kosten die in het kader van die akkoorden gemaakt worden.

Documenten