VIA 5 subsidie
Op 19 juni 2018 is het VIA 5 protocolakkoord ondertekend tussen de werkgevers en werknemers van Paritair Comité 327. In dat akkoord worden een aantal nieuwe vergoedingen vastgelegd, die ondertussen in CAO's zijn omgezet. Die CAO's zijn allemaal ingegaan vanaf 1/1/2019, met uitzondering van de verhoging van de eindejaarspremie (voor 2020) en de nieuwe tarieven voor flexibele arbeidsprestaties ( ten laatste vanaf 1/1/2020).

Er zijn een aantal vergoedingen voorzien voor de meerkost die deze CAO's betekenen voor de werkgevers. Die subsidies worden allemaal uitbetaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Een deel ervan wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, een deel wordt betaald uit de middelen van het Fonds zelf.  

Je hebt in januari 2020 een storting ‘VIA 5’ ontvangen: dit is de Vlaamse toelage voor 2019 , voor de ecocheques en een deel van de hogere vergoedingen voor mobiliteit.  


Het saldo van de VIA 5 subsidie voor 2019 is in augustus 2020 gestort.


Normaal gezien zouden we voor de verdeling van de subsidie door het Fonds een bijkomende rapportering moeten opzetten. Op de Raad van  Bestuur van het Fonds hebben we beslist dit niet te doen, maar de toelage te baseren op de gegevens die de maatwerkbedrijven en -afdelingen toch al doorsturen in de jaarlijkse bevraging van de jaarrekeningen. 


De subsidie voor 2020 wordt gebaseerd op de jaarrekening 2019 die je naar de koepel stuurde. Dit totaalbedrag voor VIA 5 2020 is op je rekening gestort in de loop van januari 2021.


Documenten
    Geen bestanden gevonden!

VIA 5 subsidie
Op 19 juni 2018 is het VIA 5 protocolakkoord ondertekend tussen de werkgevers en werknemers van Paritair Comité 327. In dat akkoord worden een aantal nieuwe vergoedingen vastgelegd, die ondertussen in CAO's zijn omgezet. Die CAO's zijn allemaal ingegaan vanaf 1/1/2019, met uitzondering van de verhoging van de eindejaarspremie (voor 2020) en de nieuwe tarieven voor flexibele arbeidsprestaties ( ten laatste vanaf 1/1/2020).

Er zijn een aantal vergoedingen voorzien voor de meerkost die deze CAO's betekenen voor de werkgevers. Die subsidies worden allemaal uitbetaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Een deel ervan wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, een deel wordt betaald uit de middelen van het Fonds zelf.  

Je hebt in januari 2020 een storting ‘VIA 5’ ontvangen: dit is de Vlaamse toelage voor 2019 , voor de ecocheques en een deel van de hogere vergoedingen voor mobiliteit.  


Het saldo van de VIA 5 subsidie voor 2019 is in augustus 2020 gestort.


Normaal gezien zouden we voor de verdeling van de subsidie door het Fonds een bijkomende rapportering moeten opzetten. Op de Raad van  Bestuur van het Fonds hebben we beslist dit niet te doen, maar de toelage te baseren op de gegevens die de maatwerkbedrijven en -afdelingen toch al doorsturen in de jaarlijkse bevraging van de jaarrekeningen. 


De subsidie voor 2020 wordt gebaseerd op de jaarrekening 2019 die je naar de koepel stuurde. Dit totaalbedrag voor VIA 5 2020 is op je rekening gestort in de loop van januari 2021.


Documenten