VIA 3 - 4 subsidie
In het kader van de VIA 3 en VIA 4 akkoorden werd de eindejaarspremie verhoogd. De vergoeding daarvoor loopt voor de meeste medewerkers via de gewone subsidies. Voor de medewerkers die gefinancierd worden via het contingent sociale maribel SW, is er echter een aparte subsidiestroom via het Fonds voor Bestaanszekerheid. 

Elk jaar krijg je daarom naast je afrekening sociale maribel ook een VIA3-4 subsidie op je bankrekening. De grootte van dat bedrag varieert elk jaar, maar ligt tussen 1.400 en 1.500€/VTE gefinancierd door het Fonds voor Bestaanszekerheid (sociale maribel/brugproject/hogerop).

Documenten
    Geen bestanden gevonden!

VIA 3 - 4 subsidie
In het kader van de VIA 3 en VIA 4 akkoorden werd de eindejaarspremie verhoogd. De vergoeding daarvoor loopt voor de meeste medewerkers via de gewone subsidies. Voor de medewerkers die gefinancierd worden via het contingent sociale maribel SW, is er echter een aparte subsidiestroom via het Fonds voor Bestaanszekerheid. 

Elk jaar krijg je daarom naast je afrekening sociale maribel ook een VIA3-4 subsidie op je bankrekening. De grootte van dat bedrag varieert elk jaar, maar ligt tussen 1.400 en 1.500€/VTE gefinancierd door het Fonds voor Bestaanszekerheid (sociale maribel/brugproject/hogerop).

Documenten