SINE AANGIFTEN RICHTLIJNEN SOCIALE MARIBEL VIA-SUBSIDIES

De subsidiëring van de sociale maribelfuncties in sociale werkplaatsen gebeurt door de Federale Overheid. Een contingent van 1095 sine’s tewerkgesteld in de sociale werkplaatsen openen het recht op een bijkomende herinschakelingsuitkering t.v.v. het fonds voor bestaanszekerheid SW. Het is de verantwoordelijkheid van het fonds om dit sinds 2004 geactiveerde contingent dat zorgt voor de instroom van deze subsidies, te controleren en op peil te houden.

Teneinde het fonds in staat te stellen dit vast contingent van 1095 sine’s te bestendigen, dienen de werkgevers elke wisseling van hun sinebestand binnen de 14 dagen te melden aan het fonds.  Uiteraard is het de bedoeling dat elke sociale werkplaats haar aantal sine’s die per 01/04/2004 werden doorgegeven aan RVA-Brussel op peil houdt. Zo niet kunnen de subsidies t.v.v. het fonds met tijd verminderen, wat een terugslag heeft op de financiële mogelijkheden van het fonds.

De verhouding “actuele sine’s in dienst / basisaantal sine’s wordt u tweejaarlijks medegedeeld via de sine overzichtslijst die het fonds ter controle aan de werkgevers toestuurt. 
De werkgever moet het fonds voor bestaanszekerheid SW binnen de 14 dagen op de hoogte brengen van volgende wijzigingen van zijn sine-personeelsbestand :
 1. volledige uitdiensttreding van een sine (wijzigingen van de tewerkstellingsbreuk moeten niet aangegeven worden).
 2. einde of wijziging van het sinestatuut van de werknemer (er wordt geen C78 meer afgeleverd).
 3. indiensttreding van een nieuwe sine (ook van een sine die een andere sine met contract vervangt (bij bijv. langdurige ziekte).
 4. wijziging van het domicilieadres van de sine.
 5. sine's buiten erkenning dienen ook aangegeven te worden.
 6. OCMW-sine's moeten niet aangegeven worden.
 • Het document C63sine plus wordt door het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen ingevuld.
 • Het document C78sine wordt door de werkgever ingevuld en aan de werknemer overhandigd. Zelfs als er geen loon werd uitbetaald (bijv. bij langdurige ziekte) dient een C78sine afgeleverd te worden.
 • Ook bij loopbaanonderbreking dient er een C78sine afgeleverd te worden.Documenten
  Geen bestanden gevonden!


De subsidiëring van de sociale maribelfuncties in sociale werkplaatsen gebeurt door de Federale Overheid. Een contingent van 1095 sine’s tewerkgesteld in de sociale werkplaatsen openen het recht op een bijkomende herinschakelingsuitkering t.v.v. het fonds voor bestaanszekerheid SW. Het is de verantwoordelijkheid van het fonds om dit sinds 2004 geactiveerde contingent dat zorgt voor de instroom van deze subsidies, te controleren en op peil te houden.

Teneinde het fonds in staat te stellen dit vast contingent van 1095 sine’s te bestendigen, dienen de werkgevers elke wisseling van hun sinebestand binnen de 14 dagen te melden aan het fonds.  Uiteraard is het de bedoeling dat elke sociale werkplaats haar aantal sine’s die per 01/04/2004 werden doorgegeven aan RVA-Brussel op peil houdt. Zo niet kunnen de subsidies t.v.v. het fonds met tijd verminderen, wat een terugslag heeft op de financiële mogelijkheden van het fonds.

De verhouding “actuele sine’s in dienst / basisaantal sine’s wordt u tweejaarlijks medegedeeld via de sine overzichtslijst die het fonds ter controle aan de werkgevers toestuurt. 
De werkgever moet het fonds voor bestaanszekerheid SW binnen de 14 dagen op de hoogte brengen van volgende wijzigingen van zijn sine-personeelsbestand :
 1. volledige uitdiensttreding van een sine (wijzigingen van de tewerkstellingsbreuk moeten niet aangegeven worden).
 2. einde of wijziging van het sinestatuut van de werknemer (er wordt geen C78 meer afgeleverd).
 3. indiensttreding van een nieuwe sine (ook van een sine die een andere sine met contract vervangt (bij bijv. langdurige ziekte).
 4. wijziging van het domicilieadres van de sine.
 5. sine's buiten erkenning dienen ook aangegeven te worden.
 6. OCMW-sine's moeten niet aangegeven worden.
 • Het document C63sine plus wordt door het fonds voor bestaanszekerheid sociale werkplaatsen ingevuld.
 • Het document C78sine wordt door de werkgever ingevuld en aan de werknemer overhandigd. Zelfs als er geen loon werd uitbetaald (bijv. bij langdurige ziekte) dient een C78sine afgeleverd te worden.
 • Ook bij loopbaanonderbreking dient er een C78sine afgeleverd te worden.Documenten